Medlemsvillkor

Allmänna bestämmelser för medlemmar

Dessa bestämmelser reglerar våra medlemsvillkor. Med medlem avses den som registrerat sig och via e-post fått vår bekräftelse.

 

Personuppgifter

År 1998 började personuppgiftslagen att gälla. Enligt denna lag måste du samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas av Oiidesign.se i egenskap av ansvarig personal för denna. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, ge dig bättre service, utföra kreditkontroll, uppmärksamma dig på erbjudanden inom dina personliga intresseområden samt övrigt i marknadsföringssyfte. I ovan syften har vi behov av att föra över dessa uppgifter till våra närstående samarbetspartners. Oiidesign.se kommer aldrig att låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du möjlighet att få uppgifterna rättade eller raderade.

Mot bakgrund av den information som Oiidesign.se nu lämnat samtycker du, genom att registrera dig eller handla hos oss, till att Oiidesign.se får behandla personuppgifter som rör dig i enlighet med vad som framgår ovan, eller vad som i övrigt följer personuppgiftslagen eller motsvarande lagstiftning i respektive land.

 

Giltighetstid

När du är registrerad som medlem gäller medlemskap tills vidare. Oiidesign.se förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren.

 

Inga förpliktelser

Det kostar inget att registrera sig som medlem hos Oiidesign.se och du kan när som helst avsluta ditt medlemskap. Detta gör du på den sida där du ändrar dina personliga uppgifter.

 

Reservation och Force majeure

Oii Design förbehåller sig rätten att annullera en order med produkter som har fått ett oskäligt pris eller annan information på grund av felskrivning.

 

Oii Design kan inte garantera att alla foton återger produktens exakta utseende då olika datorer och skärmar har olika inställningar vilket kan göra att färger kan se olika ut beroende på varifrån du besöker Oiidesign.se.

 

Vi reserverar oss även för fel utom vår kontroll såsom force majeure. 

Nyhetsbrev

När du blir medlem/kund på Oiidesign.se kan du välja om du vill ta emot erbjudanden eller inte från oss via, post, mail eller SMS. Du kan närsom välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev på en länk du finner längst ner i varje nyhetsbrev.

 

Alla produkter vi säljer kan användas i Sverige.